Tuesday , 26 may 2015
-
امروز: سه شنبه 5 خرداد ماه 1394
 • سال 94 - دولت و ملت، همدلي و همزباني

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

 • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

به اطلاع کليه متقاضيان ادامه تحصيل در رشته هاي کارشناسي ارشد نفت گرايش بهره برداری و مديريت صنعتي مي رساند با توجه به تصويب و راه اندازي رشته هاي فوق براي ترم مهر ماه 94، لذا جهت ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد خردادماه، هرچه سريعتر حداکثر تا تاريخ 94/3/1 به یکي از روش هاي زير اقدام فرمايند:

1- مراجعه حضوري: (تکميل و تحويل فرم هاي مربوطه زير به همراه فايل عکس اسکن شده به آموزش دانشگاه)

2- به صورت غير حضوري: (تکميل فرمهای مربوطه زير و ارسال آن به همراه فايل عکس اسکن شده به ايميل kharg.iau.arshad@gmail.com)

تاریخ آزمون ارشد: 7 الی 9 خردادماه 94        شروع کلاسها: مهرماه 94

شماره هاي تماس برای اطلاعات بيشتر: 07733826311 - 09171718029

مشخصات عکس: صفحه 12 دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 94

فرم مربوط به ارشد مديريت صنعتي                            فرم مربوط به ارشد مهندسي نفت                            دفترچه راهنماي آزمون ارشد 94

 • فرم های دانشجویان
 • فرم های اساتید
 • تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 9۴ - 9۳
انتخاب واحد:
شروع کلاسها :
حذف و اضافه :
پایان کلاس ها :
امتحانات پایان ترم :