دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ

Monday , 30 november 2015
-
امروز: دوشنبه 9 آذر ماه 1394
  • سال 94 - دولت و ملت، همدلي و همزباني

  • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

  • يادواره شهداي خليج فارس

  • يادواره شهداي خليج فارس

  • يادواره شهداي خليج فارس

  • يادواره شهداي خليج فارس

  • يادواره شهداي خليج فارس

 بنا به الزامات سازمان بنادر و دريانوردي و در راستاي کمتر شدن مشکلات دانشجويان در دوره کارورزي موارد ذيل به اطلاع دانشجويان ذينفع رسانده مي شود و از اين پس از تاريخ 92/09/01 کليه دانشجويان ملزم به رعايت اين موارد مي باشند و عواقب ناشي از عدم توجه به اين موارد و به وجود آمدن مشکلات آتي متوجه شخص دانشجويان مي باشد.

 1- کليه دانشجويان ناوبري حاضر در دريا که کمتر از 10 ماه خدمت دريايي دارند (شامل کساني که بيش از 10 ماه کارآموزي دارنده نمي شود.). موظف به تهيه دفترچه کارآموزي جديد مطابق با STCW 2010 از سايت دانشگاه مي باشند.

 2- در زمان مراجعه از دريا پس از يک دوره يکساله، تحويل دفترچه هاي کارآموزي فقط همراه با تکميل پروژه آن section 9 صفحه 90 و 91 رکورد بوک از طرف دانشگاه قابل قبول مي باشد.

 3- دانشجويان مشغول در دوره کارآموزي بايد از طريق پست الکترونيکي با مدير گروه ها ارتباط مستمر داشته باشند.

  آقاي جاويد: javid_iman@yahoo.com کاپيتان جورابلو: capt.alijourablow@gmail.com کاپيتان موسوي: majidmousavi73@gmail.com

  • فرم هاي دانشجويان
  • فرم هاي اساتيد
  • تقويم آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 95 - 94
انتخاب واحد: 94/6/26 الي 94/6/28
شروع کلاسها :
حذف و اضافه : 94/7/12 الي 94/7/13
پايان کلاس ها : 94/10/4
امتحانات پايان ترم : 94/10/12 الي 94/11/1