Wednesday , 29 july 2015
-
امروز: چهارشنبه 7 مرداد ماه 1394
  • سال 94 - دولت و ملت، همدلي و همزباني

  • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

  • بازديد مهندس محسن هاشمي از واحد خارگ

  • بازديد دکتر قيصري و دکتر پذيرا از واحد خارگ

  • بازديد دکتر قيصري و دکتر پذيرا از واحد خارگ

  • بازديد دکتر قيصري و دکتر پذيرا از واحد خارگ

 بنا به الزامات سازمان بنادر و دریانوردی و در راستای کمتر شدن مشکلات دانشجویان در دوره کارورزی موارد ذیل به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده می شود و از این پس از تاریخ 92/09/01 کلیه دانشجویان ملزم به رعایت این موارد می باشند و عواقب ناشی از عدم توجه به این موارد و به وجود آمدن مشکلات آتی متوجه شخص دانشجویان می باشد.

 1- کلیه دانشجویان ناوبری حاضر در دریا که کمتر از 10 ماه خدمت دریایی دارند (شامل کسانی که بیش از 10 ماه کارآموزی دارنده نمی شود.). موظف به تهیه دفترچه کارآموزی جدید مطابق با STCW 2010 از سایت دانشگاه می باشند.

 2- در زمان مراجعه از دریا پس از یک دوره یکساله، تحویل دفترچه های کارآموزی فقط همراه با تکمیل پروژه آن section 9 صفحه 90 و 91 رکورد بوک از طرف دانشگاه قابل قبول می باشد.

 3- دانشجویان مشغول در دوره کارآموزی باید از طریق پست الکترونیکی با مدیر گروه ها ارتباط مستمر داشته باشند.

  آقای جاوید: javid_iman@yahoo.com کاپیتان جورابلو: capt.alijourablow@gmail.com کاپیتان موسوي: majidmousavi73@gmail.com

  • فرم های دانشجویان
  • فرم های اساتید
  • تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 9۴ - 9۳
انتخاب واحد:
شروع کلاسها :
حذف و اضافه :
پایان کلاس ها :
امتحانات پایان ترم :